Džiaugiamės Šilėnų mokyklos rezultatais

sourire

Šiaulių r. Šilėnų mokykla, kaip ir kitos Lietuvos mokyklos, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, 2016 metais pasinaudojo šiais standartizuoto vertinimo įrankiais: diagnostiniais vertinimo įrankiais 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuotais testais 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams.

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį (procentus) Šilėnų mokyklos 6 ir 8 kl. mokiniai viršija skirtingų vietovių ir mokyklų tipų pasiekimų procentą.

 

 

Svečiuojamės S. Kemerų ūkyje

ferma

Dar nespėjus išdilti įspūdžiams po kelionės į Baisogalą, Šilėnų mokyklos mokiniai susiruošė pas vietinį ūkininką S. Kemerą. Įgyvendinant Šviečiamąją gyvulininkystės programą, mokiniams suteikiama puiki galimybė mokytis netradicinėje aplinkoje, patiems stebėti gyvąją gamtą, įgyti naujų kompetencijų patyriminiu būdu.

Ūkio šeimininkė vaizdžiai papasakojo, kaip buvo įkurtas ūkis, kokia yra kasdieninė  ūkininkų dienotvarkė,  kokios gyvulių ir naminių paukščių veislės laikomos. Vaikams buvo smagu apžiūrėti avis, ančiukus, viščiukus, sužinoti, kad kieme kabanti varnos gaišena – geriausias būdas atbaidyti į kiemą besitaikančias nutūpti  varnas ir  apsaugoti vištų bei žąsų jauniklius. Pro akį nepraslydo ir senieji medžiai, ypač šešiasdešimtmetė storakamienė obelis.

Tęsiamos Šviečiamosios gyvulininkystės programos veiklos

gyvul

Šiaulių r. Šilėnų mokykla – vienintelė Šiaulių rajone įgyvendinanti Šviečiamąją gyvulininkystės programą. Visos veiklos, prasidėjusios 2015 m. rudenį, vykdomos kartu su Žemės ūkio ministerija bei programos LEADER  ir žemdirbių mokymo metodikos centru.

Gegužės mėnesio paskutinę savaitę mokiniai nekantriai laukė šviečiamojo renginio ,, Augink, rūpinkis, mylėk“. Tai buvo edukacinė kelionė į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centrą Baisogaloje. Šis centras rūpinasi ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių kaupimu, tyrimu, stebėsena ir išsaugojimu Lietuvoje. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti, kaip saugomas  genetinis fondas, pasivaikščioti po laboratorijas, iš arčiau apžiūrėti Lietuvos ūkinius gyvūnus. Tai ypatingi naminiai gyvūnai, kurių išskirtiniai paveldimi požymiai yra susiformavę Lietuvoje, turi selekcinę, ekonominę, mokslinę, ekologinę, kultūrinę, istorinę svarbą Lietuvos Respublikai ir yra svarbi pasaulinės žemės ūkio ir visos biologinės įvairovės dalis.

Piligriminis žygis „Šiaulių Katedra – Kryžių Kalnas”

piligrimai

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Šiaulių r. Šilėnų mokyklos mokinės A. Miceikaitė ir A. Smirinenko kartu su tikybos mokytoja Edita Pupkevičiūte-Kiguole prisijungė prie piligriminio žygio „Šiaulių Katedra – Kryžių Kalnas”. Žygį organizavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Pasak vyskupo, šis žygis aukojamas už visus vaikus, o ypatingai tuos, kurie gyvena ir kenčia karą Sirijoje.

Išėjus iš Šiaulių miesto, piligrimus susikaupti, atsidėti maldai, apmąstyti žygio paskirtį bei reikšmę skatino Rožinio malda. Kryžių kalne buvo aukojamos Šv. Mišios už visus dalyvius, vaikus, mokyklų bendruomenes. Piligriminiame žygyje pasimelsta ir už visą Šilėnų bendruomenę.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory