Ačiū!

Nuoširdžiai dėkojame visiems Šilėnų mokyklos bendruomenės nariams už Jūsų paramą, kurią skyrėte pervesdami 1, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio mūsų mokyklai. Šiais metai tai itin įspūdinga suma – 1126.80 EUR!!!
Jūsų dėka mokykla tampa saugesne, modernesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

5 klasės mokinių dėmesiui!

Lapkričio 10 ir 12 dienomis mokykloje vyks 5 klasių elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (E-NMPP).

E-NMPP vykdymo grafikas:

Testas Testavimo trukmė Vykdymo laikas
Skaitymo (teksto suvokimo) testas 45 min. Lapkričio 10 d. 9.00 val.
Pasaulio pažinimo testas 45 min. Lapkričio 11 d. 9.00 val.
Matematikos testas 45 min. Lapkričio 12 d. 9.00 val.

Pyragų dienos įspūdžiai

Pyragų dienos įspūdžius žiūrėkite filmuke.

Gerbiami tėvai ir mokiniai!

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, koreguojame ugdymo proceso organizavimą Šilėnų mokykloje lapkričio 9-29 dienomis:

 Lapkričio 9-13 dienomis:

  • kasdieniu būdu mokykloje mokysis IPU grupės ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai, 5 ir 6 klasių mokiniai.
  • 7 ir 8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį ir pamokų laiką.

Lapkričio 16-20 dienomis:

  • kasdieniu būdu mokykloje mokysis IPU grupės ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai, 7 ir 8 klasių mokiniai.
  • 5 ir 6 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį ir pamokų laiką.

Lapkričio 23-27 dienomis:

  • kasdieniu būdu mokykloje mokysis IPU grupės ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai, 5 ir 6 klasių mokiniai.
  • 7 ir 8 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį ir pamokų laiką.

Švietimo pagalba:

Bus teikiama kasdieniu / nuotoliniu būdu atsižvelgiant į tai, kaip tos klasės mokiniai ugdomi bendruoju ugdymu.

Maitinimas:

Maitinimo paslauga mokykloje ir toliau bus teikiama, nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai gaus sauso maisto davinius.

Pavėžėjimas geltonu autobusiuku – rytinis atvežimas įprastas, lapkričio 9-13 dienomis išvežimas –  13.50.

Mokiniai turi dėvėti kaukes viso ugdymo proceso (pamokų ir pertraukų) metu. Nuo kaukių dėvėjimo atleidžiami tik vaikai iki 6 metų. Primename, kad mokiniai į mokykla gali ateiti tik sveiki, o vaikui susirgus – informuokite apie neatvykimo priežastį klasės vadovą.

Atsiprašome, tačiau karantino laikotarpiu tėvai į mokyklą ateiti negali, visais klausimais drąsiai kontaktuokite su savo klasės vadovais arba mokyklos administracija.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT