Mokyklų tinklo pertvarka

Šiaulių rajono savivaldybės taryba kovo 30 dieną patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrąjį planą, kurio esmė – jungiant švietimo įstaigas išlaikyti net ir mažiausias rajono mokyklas.
Yra parengtas sprendimo projektas sutikti Savivaldybėje steigti dar vieną jungtinę mokyklą – Šiaulių r. Kairių jungtinę mokyklą, į vieną darinį tinklaveikos principu sujungiant Kairių pagrindinę mokyklą, Pakapės mokyklą ir Šilėnų mokyklą, kurios po reorganizacijos veiktų kaip vienas juridinis asmuo. Jungtinė mokykla ir toliau veiktų visuose trijuose dabar veikiančių mokyklų pastatuose, kur ir toliau vyktų kokybiškas ugdymo procesas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
Netoli Šiaulių miesto, itin vaizdingoje vietoje esanti Kairių mokykla, sujungus ją su Pakapės ir Šilėnų mokyklomis, turi visas galimybes išaugti į didelę, modernią, sutvarkytą ugdymo įstaigą, kokia tapo Dubysos aukštupio mokykla.
Daugiau informacijos apie projektą:
Abi pastabos ir pingai šiuo metu yra uždaryti.
Powered by WordPress and EtcHosT.LT