Pranešimas apie Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos reorganizavimą ir jungtinės mokyklos steigimą

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Kairių pagrindinę mokyklą, Šiaulių r. Pakapės mokyklą, Šiaulių r. Šilėnų mokyklą ir jungtinės mokyklos steigimo“, nutarta reorganizuoti  sujungimo būdu Šiaulių r. Kairių pagrindinę mokyklą, Šiaulių r. Pakapės mokyklą, Šiaulių r. Šilėnų mokyklą ir įsteigti jungtinę mokyklą.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla (Šilelio g. 10, Kairių mstl., LT-80112 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 290061250, duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), Šiaulių r. Pakapės mokykla (Darželio g. 3, Pakapės k., LT-80146 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 190076529, duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) ir Šiaulių r. Šilėnų mokykla (Saulės g. 38, Šilėnų k., LT-80132 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 190076867, duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Reorganizavimo tikslas – steigti jungtinę mokyklą, siekiant optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos ir Šiaulių r. Šilėnų mokyklos sujungimas. Po reorganizavimo veiksianti įstaiga –Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla (Šilelio g. 10, Kairių mstl., LT-80112 Šiaulių r.), vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos ir antros dalies programas, kuriai pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos direktoriai reorganizacijos metu užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla, Šiaulių r. Pakapės mokykla ir Šiaulių r. Šilėnų mokykla reorganizuojamas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamų įstaigų kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos.

Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas

Abi pastabos ir pingai šiuo metu yra uždaryti.
Powered by WordPress and EtcHosT.LT