Maitinimo paslauga

Šiaulių r. Šilėnų mokykloje maitinimas organizuojamas vadovaujantis 2011 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Galiojanti Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01).

Šiaulių r. Šilėnų mokyklai maitinimo paslaugą teikia Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla.

Valgiaraščio vertinimo pažyma

Valgiaraštis 2018–2019 m. m.

 

 

Powered by WordPress and EtcHosT.LT