Darbo užmokestis

Informacija apie Šilėnų mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigos Etatų skaičius Darbuotojų skaičius

2020 metai 

I

ketvirtis

II

ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Administracija 1,25 2 903,54 903,54 903,54 901,69
Mokytojai 9,66 17 726,90 726,90 805,68 839,62
IPU pedagogai 1,63 2 908,43 908,43 1144,13 1144,13
Pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai

1,5

(nuo 09-01 – 1)

2

(nuo 09-01 – 1)

760,24 760,24 962,72 962,72
Aptarnaujantis personalas 5,60 6 667,5 667,5 673,00 673,00


Mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. (pateikiama neatskaičius mokesčių).

Powered by WordPress and EtcHosT.LT