Olweus patyčių prevencijos programa

Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) skirta patyčių prevencijai ir patyčių atvejų skaičiaus mažinimui. OPPP nėra ugdymo programos dalis, tačiau ši programa aktyviai naudojama patyčių problemai visoje mokykloje, klasėje arba bendruomenėje spręsti ir individualiam darbui patyčių atveju.

Šiaulių r. Šilėnų mokykloje Olweus patyčių prevencijos programa pradėta įgyvendinti nuo 2017 m. rugsėjo.

Vadovaujantis Olweus programos principais, mokykloje sukurta prevencinio darbo sistema, kuri integruota į bendrą mokyklos veiklą. Visa bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. Tyrimais nustatyta, kad nuo 2017 m. iki 2019 m. mokykloje patyčių patyrimas sumažėjo 7,3 procento.

Siekiant užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą,  mokykla sėkmingai įveikė pirmąjį etapą ir dabar dalyvauja Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS), skatinant mokinius, mokytojus ir mokinių tėvus (globėjus/ rūpintojus) bendradarbiauti,  kurti saugią aplinką, apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto.

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai:

 • šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

Olweus patyčių prevencijos programos tikslai:

 • sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.

Olweus patyčių prevencijos programos esmė – pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą:

 • pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti;
 • nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas;
 • nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;
 • kurti saugesnę aplinką.

Šiais principais pagrįstos priemonės taikomos mokyklos, klasės, individualiame lygmenyse ir, idealiu atveju – šeimoje.

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias:

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Mokinių „nuobaudų kopėčios“ – drausminimo priemonės numatytos septyniose pakopose:

 1. Žodinė pastaba
 2. Raštiška pastaba
 3. Raštiškas papeikimas
 4. Raštiškas griežtas papeikimas
 5. Svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje
 6. Tarpinstitucinis svarstymas
 7. Siūlymas rinktis kitą ugdymo įstaigą, jeigu asmuo neturi 16 metų, ir šalinimas iš mokyklos, jeigu mokinys sulaukęs 16 metų.
2020 m. Šilėnų mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas
Audito, kuris vyko 2020 m. rudenį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.
Šis dar dažais kvepiantis sertifikato patvirtinimas galioja 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metams.

Papildomi dokumentai:

Programos pristatymas

Informacinis lapelis tėvams

Nuobaudų kopėčios

2019 m. lapkričio mėnesio mokinių apklausos rezultatai

Powered by WordPress and EtcHosT.LT