Nuotolinis mokymas

Remiantis LR švietimo, sporto ir mokslo ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ Šiaulių r. Šilėnų mokykla yra pasiruošusi visiems mokykloje besimokantiems pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu.

Šiaulių r. Šilėnų mokyklos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo aprašas.

Jei turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų dėl nuotolinio mokymo, galite kreiptis į mokyklos direktorę Liną Niparavičienę (mob. tel. 8 620 91205) arba klasių vadovus.

Jei dėl nuotolinio mokymo reikia techninės pagalbos mokiniams ar tėvams, galite kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl nuotolinio mokymo – informacinių technologijų mokytoją Liną Tankelevičienę (susiekti galite el. paštu mokytojalinat@gmail.com arba per mokyklos el. dienyną).

 

 

Powered by WordPress and EtcHosT.LT