Ugdymasis šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl
ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2020-2021 m. m. įteisintas vaikų
ugdymas(is) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bendrąsias programas. Prašymai ir reikalingi dokumentai dėl vaiko ugdymo(si) šeimoje pagal
atitinkamą programą teikiami artimiausios mokyklos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-837 ir 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 873
įtrauktos į bendrojo ugdymo mokyklų, padėsiančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti
vaikų ugdymą(si) šeimoje, sąrašą, vadovui nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.
Daugiau informacijos apie prašymų pateikimą, reikalingus dokumentus, tėvų pareigas,
ugdymo(si) šeimoje sąlygas ir kitus ugdymo(si) šeimoje įgyvendinimo tvarkos aspektus rasite
Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše (aktyvi nuoroda).
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, padėsiančios tėvams (globėjams,
rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje:

 • Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija;
 • Šiaulių r. Kužių gimnazija;
 • Šiaulių r. Lauryno Ivinskio gimnazija;
 • Šiaulių r. Meškuičių gimnazija;
 • Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija;
 • Šaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Bubių mokykla;
 • Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Drąsučių mokykla;
 • Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla;
 • Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla;
 • Šiaulių r. Pakapės mokykla;
 • Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Šakynos mokykla;
 • Šiaulių r. Šilėnų mokykla;
 • Šiaulių r. Voveriškių mokykla.
Powered by WordPress and EtcHosT.LT