Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001.
Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo
priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių
priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir
sudaryti prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis
technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), tokių
investicijų vargu ar valstybė galės užtikrinti. Aktualu tampa mokyklose sudaryti
sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą
belaidę interneto prieigą mokyklose.
Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų.
Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus vykdoma turinio
prieigos kontrolė; 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos
tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje
veikloje.
Daugiau informacijos apie projektą skaitykite čia:
https://wifi.lm.lt/apie-projekta/

Powered by WordPress and EtcHosT.LT