Istorija

Šilėnų  mokyklos istorija

Šilėnų kaime  1919 m. buvo įsteigta pradinė mokykla. Joje mokėsi apie 40 mokinių. Mokykla veikdavo valstiečių trobose – Vaidžiulio, S. Liugienę, K. Šidlausko, A. Šiniuolį, Vaičiurgio (šalia jo trobos buvo ir mokyklos stadionas). Tuo metu mokytojavo Černiauskaitė, Navasaitienė. B. Balnienė, J. Pumputis. Aglinskienė, Šiliūnas.

1953–1962 m. veikė septynmetė mokykla. Direktoriai: D. Motusevičienė, G. Petrauskaitė, V. Antakauskas. Tuo laikotarpiu dirbę mokytojai: G. Vaičiulytė, Banys, O. Čibirienė, Nitaitė, Navickienė, Jurgaitienė, V. Braja.

Nuo  1962 m. iki  1986 m. Šilėnų  mokykla buvo aštuonmetė.

Nuo  1964 m. atidarytas 21 vietos bendrabutis. Tais pačiais metais mokykla pereina dirbti į naują mūrinį 8 klasių priestatą. Pamokos vyksta viena pamaina. Direktorius: V. Antakauskas. Mokytojai: G. Petrauskaitė, M. Daukšienė, A. Šukienė, O. Tuzinienė, Zatorskytė, B. Karpavičiūtė, L. Karpienė, A. Antakauskienė, direktoriaus pavaduotoja tuo metu dirbo S. Kačinskienė.

1986–1992 m. mokykla tapo devynmetė. Direktoriai: V. Antakauskas, V. Lunskis mokyklai pradėjo vadovauti nuo 1989 m. rugsėjo. Mokytojai: Z. Šimaitienė, N. Meliešienė, D. Jasiūnienė, E. Mičienė, A. Baltrušaitis, Bujauskaitė ir kt.

Nuo 1992 m. Šilėnų mokykla įgijo pagrindinės mokyklos statusą. Iki 1994 m. pabaigos mokyklai vadovauja V. Lunskis, o nuo 1995 m. sausio mėnesio iki 2007 metų pabaigos –  Z. Šimaitienė. Mokytojai: D. Jasiūnienė, V. Kvašienė, A. Baltrušaitis, J. Pampikienė, A. Adomaitienė, S. Balčiūnienė, D. Grigalienė ir kt.

Nuo 2003 m. mokykla palaiko glaudžius santykius su Šilėnų kaimo bendruomene “Šilas”.

Nuo 2008 m. iki 2014 m. pabaigos mokyklai vadovavo direktorė Irena (Chomcovienė) Petraitienė.

2011 m. mokykla pradeda vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą ir tampa Šilėnų mokykla.

2014–2015 m. mokyklai vadovavo  pavaduotojas ugdymui, atliekantis direktoriaus funkcijas, Marius Norbutas.

2015–2016 m. pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, buvo Kristina Šulčienė.

2016–2017 m. pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus funkcijas, pareigas perėmė Karina Janavičienė.

2017–2018 m. mokyklai vadovavo direktorius Algirdas Kontrimas.

Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. mokyklai vadovauja Lina Niparavičienė.

Mokykloje su specialiųjų poreikių mokiniais dirba logopedas, specialusis pedagogas.

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje dirba Visuomenės sveikatos  priežiūros specialistas.

Mokykloje veikia biblioteka, kurioje skaitymo malonumą gali patirti ne tik mokiniai, bet ir visa kaimo bendruomenė.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT