Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 metai

2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metai

2020 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metai

2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metai

2018 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metai

2017 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinė būklės ataskaita

2016 metai 

2016 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 metai

2015 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita.

2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita.

Finansinės būklės ataskaita 2015-07-30 Nr. 2 (1 psl., 2 psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-07-24 Nr.2

Aiškinamasis raštas 2015-07-31 Nr. 2 (1 psl., 2psl.,)

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės ataskaitos I ketvirtis (2015-04-30)

Finansinės būklės ataskaita 2015-01-24 Nr.4 (1 psl., 2 psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-01-24 Nr.4

Aiškinamasis raštas 2015-02-21 Nr. 1 (1 psl., 2psl., 3 psl.)

 Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015-01-30 Nr. 1

Pinigų srautų ataskaita 2015-01-30 Nr. 1-3 (1 psl.,  2 psl.)

Biudžeto ataskaita 2015-03

 2014 metai

Finansinės būklės ataskaita 2014-10-24 Nr.3 (1 psl., 2psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-10-24 Nr.3

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas 2014-10-28 Nr. 2 (1 psl., 2psl.)

Finansinės būklės ataskaita 2014-07-25 (1psl., 2 psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-07-25 Nr. 2

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas 2014-07-28 Nr. 2 (1 psl., 2 psl.)

Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31 (1 psl., 2 psl.)

Aiškinamasis raštas 2014-04-28 Nr. 1 (1 psl., 2 psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-04-24 Nr. 1

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 2014-01-29 (1 psl., 2 psl.)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014-01-30_Nr. 1-2

Pinigų srautų ataskaita 2014-01-30 Nr. 20-3 (1 psl., 2 psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-01-24 Nr. 20-4

Aiškinamasis raštas 2014-03-14 Nr. 1 (1 psl., 2 psl., 3 psl., 4 psl., 5 psl., 6 psl.)

 2013 metai

Veiklos Finansinės būklės ataskaita, 2013-07-29 Nr. 1 (1 psl., 2 psl.)

Veiklos rezultatų ataskaita, 2013-07-25 Nr. 2

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas (1 psl., 2 psl.)

Finansinės atsaskaitos 2013-07

Powered by WordPress and EtcHosT.LT