Mokyklos tradicijos

Tradiciniais tapę renginiai, kuriuose dalyvauja ir kaimo bendruomenė, yra šie:

 • Rugsėjo 1-oji
 • Rudenėlio šventė
 • Advento vakaras
 • Kalėdinis miuziklas
 • Sporto šventė
 • Kaziuko mugė
 • Mamyčių šventė
 • Paskutinio skambučio šventė

Mokinių tarpe labai populiarūs yra šie renginiai:

 • Savivaldos dienos
 • Bezdžioniukų diskoteka
 • Spalvų savaitė
 • Žemės diena
 • Siaubo naktis

 Mokykla turi savo unikalią simboliką (vėliavą, herbą), mokyklos dainą, kurioje atsispindi kaimo kraštovaizdis, mokyklos aplinka, diegiamos vertybės: pažinimas, augimas, aplinka ir gamta.

Mokykla Šilėnuose gyvuoja jau 98  metus. Per tuos dešimtmečius mokyklą baigė ne vienas žymus Lietuvoje žmogus –  poetė Eugenija Liumaitė, seimo narys Raimondas Šukys.

Mokykla neatsiejama nuo kaimo bendruomenės gyvenimo. Kartu vyksta įvairios šventės, renginiai, akcijos, talkos. Taip formuojasi neformalus bendravimas tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų. Per neformalų bendravimą ir bendradarbiavimą šeimos įtraukiamos į mokyklos bendruomenės veiklą. Mokytojai, atsižvelgdami į tėvų norus, pasiūlymus bei pageidavimus, gali tobulinti ugdymo procesą. Todėl tuo tikslu mokykloje organizuojamos atvirų durų dienos.

Mokykla ir joje dirbantys pedagogai suteikia visiems ugdytiniams lygias galimybes siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT