Vizija ir misija

MOKYKLOS VIZIJA

Nuolat besimokanti mokykla, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, atvira kaitai ir vietos bendruomenei. Mokykla – informacijos, kultūros ir švietimo centras, besivadovaujanti demokratiniais principais švietimo institucija, kuri sudaro sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą įvairių poreikių ir gabumų turintiems mokiniams.

MOKYKLOS MISIJA

Mokykla – tai institucija, kurioje sudaromos kokybiškos mokymosi sąlygos, kurioje vyrauja humanistinės nuostatos, kurioje ugdoma pilietinė savimonė, kurioje puoselėjamos demokratijos, atviros visuomenės vertybės, kurioje siekiama, kad visi mokiniai įgytų pagrindinio ugdymo programos išsilavinimą, kompiuterinio raštingumo pradmenis, verslumo įgūdžius.

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Būk atviras pasauliui protu ir širdimi!

VERTYBĖS

Pagarba kitam, humaniškumas, atsakingumas, supratingumas, pilietinis aktyvumas ir pasitikėjimas žmonėmis.

PRIORITETINĖS SRITYS

Ugdymo proceso kokybė. Saugios, atviros ir modernios mokyklos kūrimas.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT