Mokytojai

Asta Petrašiūnienė  (Panevėžio kolegija). Dėstomi dalykai  – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinis ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Inga Al Shammas (ŠU). Dėstomi dalykai  – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ikimokyklinis ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaida Svirplienė (ŠU). Dėstomi dalykai – pradinis ugdymas. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Sigita Zavadzkienė (ŠU). Dėstomi dalykai – pradinis ugdymas. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Vilma Biriukovienė (ŠPI). Dėstomi dalykai – pradinis ugdymas. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Aurelijus Baltrušaitis (ŠPI). Dėstomi dalykai – matematika, fizika.  Matematikos vyresnysis mokytojas.

Lina Janionytė (ŠU). Dėstomi dalykai – dailė, technologijos.

Gintautas Dūdėnas (ŠU). Dėstomi dalykai – geografija, istorija. Istorijos mokytojas.

Vilma Marcinkevičiūtė (ŠU). Dėstomi dalykai – anglų kalba.

Daina Augaitienė (VPI). Dėstomi dalykai – chemija. Chemijos mokytoja metodininkė.

Karina Janavičienė (ŠU). Dėstomi dalykai – gamta ir žmogus, biologija, pasirenkamasis dalykas ,,Eko ir ego”. Biologijos vyresnioji mokytoja.

Ingrida Eisenaitė (ŠAMM). Dėstomi dalykai – muzika.

Aurimas Mančas (LKKA). Dėstomi dalykai – kūno kultūra. Kūno kultūros vyresnysis mokytojas.

Ingrida Vaitkuvienė (ŠU). Dėstomi dalykai – lietuvių kalba ir literatūra. Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.

Gitana Montvydienė (ŠU). Dėstomi dalykai – tikyba, etika.

Lina Tankelevičienė (ŠU). Dėstomi dalykai – informacinės technologijos. Informacinių technologijų mokytoja.

Daina Janušonienė (ŠPI).  Dėstomi dalykai – pradinis ugdymas, rusų kalba. Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Rusų kalbos mokytoja.

Rolandas Kazlauskas (KKI). Neformalaus švietimo mokytojas – Dziudo būrelis.

Toma Jokubaitienė (ŠU). Specialioji pedagogė, logopedė.

Kiekvieną savaitės antradienį nuo 8 val. iki 16:24 val. mokykloje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Stonytė – Kožiteva.

Powered by WordPress and EtcHosT.LT