Konkursas „Velykų margutis“

Gražiausius pieštus Velykinius margučius pateikė Andrėja Gruodytė (5 kl.), Livija Stangvilaitė (7 kl.), Deimantė Lukauskaitė (4 kl.), Kotryna Šukytė (4kl.), Meda Sadauskaitė (2 kl.).

Gražiausios dažytų Velykinių kiaušinių kompozicijos: Paulius Tarbūnas (7 kl.), Donata Berzinienė (moksleivių mama).

Gražiausia kompiuteriu sukurta kompozicija – Jurgilijaus Jonaičio (6 kl.).

Visi pateikti darbeliai pasiekiami adresu http://linat.su.lt/marguciai/

Pranešimas apie Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos reorganizavimą ir jungtinės mokyklos steigimą

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Kairių pagrindinę mokyklą, Šiaulių r. Pakapės mokyklą, Šiaulių r. Šilėnų mokyklą ir jungtinės mokyklos steigimo“, nutarta reorganizuoti  sujungimo būdu Šiaulių r. Kairių pagrindinę mokyklą, Šiaulių r. Pakapės mokyklą, Šiaulių r. Šilėnų mokyklą ir įsteigti jungtinę mokyklą.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla (Šilelio g. 10, Kairių mstl., LT-80112 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 290061250, duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), Šiaulių r. Pakapės mokykla (Darželio g. 3, Pakapės k., LT-80146 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 190076529, duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) ir Šiaulių r. Šilėnų mokykla (Saulės g. 38, Šilėnų k., LT-80132 Šiaulių r., juridinio asmens kodas 190076867, duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Reorganizavimo tikslas – steigti jungtinę mokyklą, siekiant optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir tikslingai naudoti materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos ir Šiaulių r. Šilėnų mokyklos sujungimas. Po reorganizavimo veiksianti įstaiga –Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla (Šilelio g. 10, Kairių mstl., LT-80112 Šiaulių r.), vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos ir antros dalies programas, kuriai pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos direktoriai reorganizacijos metu užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla, Šiaulių r. Pakapės mokykla ir Šiaulių r. Šilėnų mokykla reorganizuojamas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamų įstaigų kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos.

Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Pakapės mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas

Mokyklų tinklo pertvarka

Šiaulių rajono savivaldybės taryba kovo 30 dieną patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrąjį planą, kurio esmė – jungiant švietimo įstaigas išlaikyti net ir mažiausias rajono mokyklas.
Yra parengtas sprendimo projektas sutikti Savivaldybėje steigti dar vieną jungtinę mokyklą – Šiaulių r. Kairių jungtinę mokyklą, į vieną darinį tinklaveikos principu sujungiant Kairių pagrindinę mokyklą, Pakapės mokyklą ir Šilėnų mokyklą, kurios po reorganizacijos veiktų kaip vienas juridinis asmuo. Jungtinė mokykla ir toliau veiktų visuose trijuose dabar veikiančių mokyklų pastatuose, kur ir toliau vyktų kokybiškas ugdymo procesas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
Netoli Šiaulių miesto, itin vaizdingoje vietoje esanti Kairių mokykla, sujungus ją su Pakapės ir Šilėnų mokyklomis, turi visas galimybes išaugti į didelę, modernią, sutvarkytą ugdymo įstaigą, kokia tapo Dubysos aukštupio mokykla.
Daugiau informacijos apie projektą:

Netradicinio ugdymo pamoka

Balandžio mėn. mokyklos pirmokai dalyvavo pamokoje netradicinėje ugdymosi aplinkoje – traukinyje. Klasėje įgytos žinios buvo pritaikytos realybėje – teko skaičiuoti pinigus, mokėti mandagiai paprašyti bilieto, perskaityti traukinių tvarkaraštį.
Užduotis mokiniai atliko PUIKIAI. Pamoka pavyko🙂.
Mokytoja – Daina Janušonienė

Powered by WordPress and EtcHosT.LT